SENARAI KOD BIDANG PERDAFTARAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN  KEMENTERIAN KEWANGAN


BIDANG SUB BIDANG DAN PECAHAN SUB-BIDANG

01 BAHAN BACAAN DAN ALATULIS

01  Bahan Bacaan
00  Bahan Bacaan

02  Alatulis
01  Alatulis (tidak termasuk borang dan kertas komputer)              
02  Bahan surih dan drafting

99  Pembuat

02 ALAT KELENGKAPAN PEJABAT DAN KEDIAMAN

01  Perabut dan kelengkapan

01  Perabut
02  Permaidani/ambar

99  Pembuat

02 Mesin

01

mesin-mesin Pejabat

02

Mesin-mesin Kediaman

99

Pembuat

03

Pekakas Eletrik

00

Pekakas Elektrik

99

Pembuat

04

Kelengkapan Dapur

00

Kelengkapan Dapur

99

Pembuat

05

Peralatan Pencuci dan Pembersihan

00

Peralatan Pencucian dan Pembersihan

99

Pembuat

06

Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas

 

00

Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas

 

99

Pembuat


03

 

 

 

 

 

PERALATAN CEGAH KEBAKARAN DAN KAWALAN KESELAMATAN

 

01

Alat dan sistem cegah kebakaran

 

02

Pakaian dan Alat Keselamatan

 

00

Pakaian dan Alat Keselamatan

 

99

Pembuat

04

 

 

 

 

 

PERALATAN PERHUBUNGAN/KOMUNIKASI

 

01

Alat-alat perhubungan/komunikasi

 

00

alat Perhubungan

 

99

Pembuat

 

02

Alat Bantuan Mengajar

00

Alat Bantuan Mengajar

 

99

Pembuat

05

 

 

 

 

 

KELUARAN JAHITAN

01

Bahan Tekstil

 

01

Bahan Tekstil

02

Barang-barang berjahit (Barang-barang yang tidak lekat di badan)

99

Pembuat

02

Pakaian dan Kelengkapan

 

00

Pakaian dan Kelengkapan

99

Pembuat

03

Bahan Tarpaulin dan Canvas

 

00

Bahan Tarpaulin dan Canvas

99

Pembuat

06

 

 

 

 

 

FOTOGRAFI DAN PERALATAN

 01

Kamera dan Peralatan

 

00

Kamera / Peralatan

99

Pembuat

02

Filem siap untuk tayangan

 

00

Filem siap untuk tayangan (perlu lesen Finas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

              

                                      

 

 

07

 

 

 

 

 

KELENGKAPAN SUKAN, CENDERAMATA DAN MUZIK

 01

Kelengkapan sukan

 

00

Peralatan/Pakaian Sukan

99

Pembuat

02

Cendermata dan Hadiah

 

00

Cenderamata dan Hadiah

99

Pembuat

03

Alat Muzik

 

00

Alat Muzik

99

Pembuat

08        08

 

 

 

 

 

MAKANAN DAN MINUMAN

 01

Bahan Minuman

 

00

Bahan Minuman

99

Pembuat

02

Makanan Mentah Basah

 

00

Makanan Mentah Basah

03

Makanan Mentah Kering

 

00

Makanan Mentah Kering

99

Pembuat

04

Makanan dalam Tin/Botol/bungkus

 

00

Makanan dalam tin/botol/bungkus

99

Pembuat

05

Makanan bermasak

 

01

Makanan bermasak Islam

02

Makanan bermasak bukan Islam

09     09

 

 

 

 

 

PERALATAN HOSPITAL DAN UBAT-UBATAN

 01

Peralatan/Kelengkapan Perubatan

 

00

Peralatan/Kelengkapan Perubatan

99

Pembuat

02

Ubat dan Bahan Ubatan

 

01

Dadah berjadual (Perlu Lesen Farmasi)

02

Racun Berjadual  (Perlu Lesen Farmasi)

 

03

Ubat tidak berjadual

 

99

Pembuat

03

 

Perkakas perubatan pakai buang

 

00

Perkakas perubatan pakai buang

 

99

Pembuat

 

 

 

10           10

 

 

 

 

 

KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL

 01

Kimia

 

01

Bahan Kimia

02

Kimia Industri

03

Kimia Proses Air

99

Pembuat

02

Peralatan Makmal

 

01

Peralatan Makmal

99

Pembuat

 

 

11           10

 

 

 

 

 

BAHAN BAKAR DAN PELINCIR

 01

Bahan bakar

 

00

Bahan bakar

99

Pembuat

02

Bahan Pelincir

 

00

Bahan Pelincir

99

pembuat

12           10

 

 

 

 

 

PERTANIAN DAN TERNAKAN

 01

Baja dan Racun

 

01

Baja

02

Racun Pertanian

99

Pembuat

02

Tanaman dan Baka Ternakan

 

00

Tanaman/Benih Semaian

02

Ternak/Baka Ternakan

03

 

Peralatan Pertanian dan Ternakan

 

00

Peralatan Pertanian/Ternakan

99

Pembuat

04

 

Makanan/Ubat-ubatan Ternakan

 

00

Makan/Ubat-ubatan

 

99

Pembuat

13

 

 

 

 

KELENGKAPAN/KEMUDAHAN AWAM

01

 

Kelengkapan/Kemudahan Awam

 

00

Kelengkapan/Kemudahan Awam

 

99

Pembuat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

BAHAN BINAAN DN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA

01

 

Bahan Binaan

 

00

Bahan Binaan

 

99

Pembuat

02

 

Peralatan Keselamatan Jalan Raya

 

00

Peralatan Keselamatan Jalan Raya

 

99

Pembuat

15

 

 

 

 

PERALATAN SUKATAN DAN UKURAN

01

 

Peralatan Sukatan/Ukuran

 

00

Semua Peralatan Sukatan/Ukuran

 

99

Pembuat

16           10

 

 

 

 

 

KENDERAAN, JENTERA BERAT DAN KELENGKAPAN

 01

Kenderaan

 

01

basikal

02

Motosikal

03

Kereta

04

Lori

 

05

Bas

99

pembuat

02

jentera Berat

 

00

Jentera Berat

99

Pembuat

03

 

Alatganti dan Aksesori Kenderaan/Jentera Berat

 

01

Alatganti / Aksesori Kenderaan

02

Alatganti /Aksesori Jentera Berat

99

Pembuat

04

 

Keretapi, Peralatan dan Alatganti

 

01

Lokomotif

02

peralatan dan Alatganti Keretapi

99

Pembuat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

SENJATA DAN PERALATAN

01

 

Senjata Api/Peluru

 

01

Senjati Api

 

02

Peluru

 

99

Pembuat

02

 

Bahan Letupan

 

00

Bahan Letupan

 

99

Pembuat

03

 

Kelengkapan Sasaran

 

00

Kelengkapan Sasaran

 

99

Pembuat

18

MESIN DAN PERALATAN KEJUTERAAN

01

 

Mesin dan Kelengkapan Bengkel

 

00

Mesin dan Kelengkapan Bengkel

 

99

Pembuat

02

 

Peralatan dan Perindustrian Minyak

 

00

Peralatan dan Perindustrian Minyak

 

99

Pembuat

03

 

Mesin dan Kelengkapan Khusus

00

Mesin dan Kelengkapan Khusus

99

Pembuat

 

 

19

PESAWAT UDARA, BOT DAN KAPAL

01

 

Pesawat Udara

 

01

Pesawat Udara

 

02

Alatganti dan kelengkapan Pesawat

 

99

Pembuat

02

 

Bot dan Kapal

 

01

Bot

 

02

Kapal Laut/Kapal Selam

 

03

Alatganti dan Kelengkapan Bot/Kapal

 

99

Pembuat

03

 

Peralatan Merin

 

00

Peralatan Merin

 

99

Pembuat

 

 

 

 

 

 

 

04

 

Kelengkapan Dapur

 

00

Kelengkapan Dapur

99

Pembuat

05

 

Peralatan Pencuci dan Pembersihan

 

00

Peralatan Pencucian dan Pembersihan

 

99

Pembuat

06

 

Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas

 

00

Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas

99

Pembuat

 20

PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

01

 

Motor, Alatubah dan Pejanakuasa

 

00

Motor, Alatubah dan Pejanakuasa

 

99

Pembuat

02

 

Stesyen Janakuasa Letrik dan Peralatan

 

00

Stesyen Janakuasa Letrik dan Peralatan gerator/Alatganti

 

99

Pembuat

03

 

kabel dan Aksesori/Konduktor

00

kabel, Aksesori dan Konduktor

99

Pembuat

04

 

Lampu dan Kelengkapan

 

00

Lampu dan Kelengkapan

99

Pembuat

21

PERALATAN /KELENGKAPAN KOMPUTER

01

 

Peralatan dan Kelengkapan Komputer

 

01

Personel Computer and Related Peripheral and Services

 

02

Small to large multi-user systems and services

 

03

Workstations and related peripheral and services

 

04

Software product and services

05

Other Computer related and services

06

Networking product and services

 

99

Pembuat

 

      catatan:

Bidang komputer sila rujuk syarat-syarat bidang komputer seperti di muka surat...........

 

 

 

 

 

 

 

 

05

PERKHIDMATAN

01

 

Penyenggaran/Pembaikan Mesin dan Kenderaan

 

01

Alat hawa dingin (Window/split)

 

02

Mesin-mesin Pejabat

 

03

Alat Bombaan/pemadam api

 

04

Alat Semboyan dan perhubungan/penyairan

05

Alat Kelengkapan Hospital

06

Alat-alat Merin

 

07

Bot/Kapal(untuk lindungan)

 

08

kontena/tangki

 

09

Pekakas/sistem elektrik

 

10

Mesin dan Peralatan workshop

 

11

Peralatan kawalan keselamatan

 

12

Sand Blasting & Mengecat untuk kapal

 

13

Mechanisation system (Conveyor/Lift ddl)

 

14

Membaiki Buft Fuel Tant

 

15

Pump/paip air dan komponen

 

16

Motosikal

 

17

Kenderaan bawah 3 ton

 

18

kenderaan melebihi 3 ton

 

19

Lori Pelarik tanah, Roller dan Forklift

 

20

Kerja-kerja khusus (baikpulih injin) dan sebagainya

 

21

Kerja-kerja mengetok dan mengecat

 

22

Alat hawa dingin kenderaan

 

23

Membaikpulih tempat duduk/kusyen dan bumbung

 

*88

Pelbagai

02

 

 

 

01

Pengangkutan penumpang

 

02

Jentera berat/kenderaan/jentera

 

03

Ruang Niaga/Pejabat

 

04

Pengurusan Pameran/Pentas

 

05

Ladang/Taman

 

06

Tempat letak Kereta

 

07

Bot tunda/Feri/Bot/Bot Malim

 

08

P.A. System/Alat Muzik

 

09

Mesin-mesin Pejabat

                             

 

     

                 

                       

 

 

*88

Pelbagai

03

Pengawalan dan Pengawasan

 

01

kawalan serangga perosak/anti termine bangunan

 

02

Kawalan Keselamatan (perlu lesen KDN)

 

*88

Pelbagai

04

 

Mencuci dan Membersih

01

mencuci bangunan

02

membersih kawasan

 

03

mengangkat sampah

 

04

Membersih Kenderaan

 

05

mencuci Kolam Renang

 

06

membersih pantai

 

*88

Pelbagai

 05

 

Gunatenaga

 

01

Kontrak buruh

 

02

tenaga pengajar

 

03

data entry/perisian

 

04

kerja tuai dan angkut

 

05

pengisar padi

 

*88

Pelbagai

06

 

Khidmat Udara

 

01

Topografi

 

02

Pembajaan/Pest control

 

03

Cloud Seeding

 

04

Pemetaan

 

05

Ronda Udara

 

*88

Pelbagai

07

 

Perfileman, rakaman dan fotografi

 

01

Pengeluar Filem-filem (Perlu lesen FINAS)

 

02

Rakaman

 

03

Fotografi

 

04

Audio Visual

 

*88

Pelbagai

 

 

 

 

 

 

 

                           

08

 

Pengindahan (Tidak termasuk pelanskapan dan senitaman

 

01

Hiasan Dalaman

 

02

Bangunan

 

03

Hiasan Jalan/Kawasan

 

*88

Pelbagai

10

09

Menjahit

00

Menjahit

 

Percetakan (dikhaskan kepada syarikat 100% bumiputra

 

01

mengatur huruf (type setting)

 

02

Pisah warna (colour separation)

 

03

Mencetak buku, majalah, laporan akhbar (perlu lesen KDN)

 

04

Mencetak fail, kad perniagaan dan kad ucapan (perlu lesen KDN)

 

05

mencetak lebel, poster, pelekat (iron on) (perlu lesen KDN)

 

06

mencetak lebel, poster, pelekat (plastik) (perlu lesen KDN)

 

07

mencetak continuous stationery form (perlu lesen KDN)

 

08

mencetak borang/kertas komputer (perlu lesen KDN)

 

09

mencetak keselamatan (perlu lesen KDN)

 

10

Menjilid kulit lembut

 

11

Menjilid kulit keras

 

12

Varnishing

 

13

Laminating

02

 

 

 

01

tuan punya kapal

 

02

broker kapal

 

03

agen perkapalan (perlu lesen kastam

 

04

pengangkutan lori

 

05

agen pengangkutan (perlu lesen kastam

 

06

pembungkusan

 

07

agen pengembaraan (perlu lesen Lembaga penggalakkan pelancungan malaysia (MTPB) dan khas untuk 100% Bumiputra

 

08

Penghantaran Dokumen

12

 

Insuran

 

01

Syarikat Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)

 

02

Broker Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)