Pengerusi

Picture
DATO' ROZALI CHE PIN
Penyelidik Bebas
Program Pembangunan Keusahawanan

Picture


Ahmad Yusfi Bin Mohd Yunus 

Ahli Kehormat SMELINK dan salah seorang penal khidmat nasihat pasaran antarabangsa. Pernah  berkhidmat sebagai Pegawai Pemasaran di MITI (Minstry of International Trade and Industry) dan  MATRADE (Malaysia Trade Development Corporation) di luar negara.

Berpengalaman dalam hal ehwal export dan import selama 26 tahun.Beliau sedia membantu para usahawan yang bercadang mengekport produk ke pasaran antarabangsa menerusi seminar mengenai hal ehwal export barangan buatan Malaysia dari masa ke semasa.
Picture

FUAD HASSAN - Penasihat Undang-Undang

Picture
SME BUSINESS CENTRE & NETWORKING atau lebih dikenali dengan nama SMELINK,    ditubuhkan untuk menjadi sebuah Pusat Khidmat Nasihat dan Infomasi kepada usahawan  Bumiputera di Seluruh Malaysia.

Penubuhannya atas inisiatif dan  komitmen Dato’ Rozali Che Pin,  Penyelidik Bebas dan pernah berkhidmat sebagai Penyelidik Projek Khas Program Pembangunan Keusahawanan,  Universiti Islam  Antarabangsa   Malaysia (UIAM)  untuk membantu usahawan IKS Bumiputera  mendapatkan infomasi keusahawanan bagi memantap diri dan mengembangkan perniagaan.

Selain daripada itu, kami berhasrat untuk memain peranan sebagai Pusat Perhubungan di antara kerajaan dengan masyarakat usahawan, membantu menyampaikan atau menyebarkan kempen atau dasar kerajaan atau perkara berkaitan dengan masyarakat usahawan.

Menerusi SMELink, kami  aktif mengumpul infomasi keusahawanan yang di ambil dari laman web dan kertas pembentangan seminar dan bengkel untuk usahawan dijadikan bahan  rujukan dan mencari peluang ketengahkan produk usahawan  ke pasaran tempatan dan antarabangsa.

Bagi merealisasikan hasrat ini, kami telah menjalinkan kerjasama dengan Badan Bukan Kerajaan dan agensi kerajaan.

Picture